O NÁS

Profil společnosti

Centrum dotací utváří skupina zkušených poradců a odborníků, zaměřených na:

 • dotační poradenství
 • veřejné zakázky a výběrová řízení dodavatelů
 • projektování a inženýring staveb
 • právní služby
 • Naši specialisté mají více jak 10 let zkušeností a praxe s dotacemi, v rámci které realizovali již desítky projektů v celkové hodnotě v řádech stovek milionů korun. Všechny námi připravované projekty mají doposud 100% úspěšnost ve schválení dotace.

  Našimi klienty jsou podnikatelé všech velikostí, neziskové organizace, vlastníci domů (RD, bytové domy, SVJ) a v neposlední řadě též obce a města. Naše hlavní působiště se nachází v Praze a Příbrami, ale služby poskytujeme v rámci celé ČR.

  Máme zkušenosti zejména s projekty v oblasti nemovitostí (novostavby i rekonstrukce a modernizace), inovace výrobních procesů, pořizování nových strojů a technologií, energetiky a energetických úspor, neziskového sektoru (školy, sociální služby), infrastruktury pro města a obce, investic do rodinných a bytových domů a mnoho dalšího.

  Naší doménou je komplexnost. Pro naše klienty běžně zajištujeme veškeré související služby potřebné ke zdárnému dokončení projektu (stavební povolení, energetické posudky, úvěry, právní služby, atd.). Dlouhodobě spolupracujeme s celou řadou odborníků různých profesí, umíme efektivně zadat, organizovat a kontrolovat jejich práci

  Proč zvolit právě nás?


  Generic placeholder image

  Zkušenosti

  • Naši poradci mají více jak 10 let zkušeností v oblasti dotací, zajištovaly již desítky projektů v hodnotách stovek milionů Kč  Generic placeholder image

  Úspěšnost

  • Stále si držíme 100% úspěšnost ve schválení dotace u námi připravených projektů. Toto číslo hodláme zachovat.  Generic placeholder image

  Komplexnost

  • Mimo zpracování dotačních žádostí zajistíme i veškeré související služby a činnosti. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou odborníků a umíme zadat a řídit jejich práci.  Generic placeholder image

  Spolehlivost

  • Velmi dbáme na dodržování veškerých termínů a závazků. Naše slovo platí. Od našich klientů však striktně vyžadujeme totéž.  SLUŽBY

  Co nabízíme našim klientům?


  Nezávazná konzultace záměru

  • Zcela nezávazně zhodnotíme Vaše investiční záměry a plány
  • Vyhledáme dostupné dotační programy a vysvětlíme jejich fungování
  • Připravíme předběžný rozpočet a časový plán realizace záměru

  Dotační poradenství

  • Kompletní zpracování žádosti o dotaci
  • Zajištění všech potřebných příloh žádosti o dotaci
  • Zajištění všeho potřebného pro schválení, čerpání a udržení dotace

  Veřejné zakázky, výběrová řízení

  • Zpracování kompletní zadávací dokumentace včetně smlouvy
  • Organizace a administrace celého průběhu řízení

  Právní služby

  • Nastavení vhodné korporátní struktury pro realizaci investičních projektů
  • Zpracování smluv v obchodním styku
  • Spolupracujeme s celou řadou advokátů úzce specializovaných v různých oblastech práva

  Projektování a inženýring staveb

  • Návrh technického řešení stavby
  • Zpracování projektové dokumentace stavby
  • Získání stavebního povolení, kolaudace, atd.
  • Rozpočet nákladů stavby, energetické posudky / audity

  Organizační management projektu

  • Zajistíme veškeré činnosti od přípravy až do vyplacení dotace
  • Dodáváme celý projekt „na klíč“
  • Sestavíme potřebný tým odborníků a zajistíme efektivní organizaci jeho práce
   • Architekti, inženýři a projektanti stavby
   • Energetičtí auditoři
   • Právní a daňoví poradci
   • Další odborníci různých profesí

  Klienti

  Je nám ctí pomáhat našim klientům


  • Máme zkušenosti s malými, středními i velkými podniky, a to zejména v níže uvedeném rozsahu.

  • Dotační poradenství v programech pro podnikatele (OPPI, OPPIK, OPŽP)

  • Dotace na výstavbu a rekonstrukci nemovitostí, pořízení technologických zařízení a strojů, energetické úspory, investice do obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, vodní elektrárna, tepelná čerpadla, atd.), odborná školení a rekvalifikace personálu, aj.

  • Výběrová řízení dodavatelů, zadávání veřejných zakázek, zajištění založení obchodních korporací, zpracování smluv v obchodním styku a jiné právní poradenství

  • Zajištění projektové dokumentace stavby a inženýring, včetně vydání stavebního povolení

  • Úvěry, pojištění, Energetické posudky, a mnoho dalšího

  • Dotační poradenství v programech Zelená úsporám, Kotlíkové dotace, aj..

  • Dotace na zateplení domu, výměnu oken, solární panely, nové zdroje vytápění, tepelná čerpadla, aj..

  • Zajištění úvěrů, pojištění nemovitostí, zpracování smluv, energetické audity, projektové dokumentace, rozpočty, aj..
  • Máme zkušenosti s vlastníky bytových domů (včetně SVJ, družstev), a to zejména v níže uvedeném rozsahu.

  • Dotační poradenství v programech IROP, Zelená úsporám, Národní programy MMR, Jessica, Kotlíkové dotace aj..

  • Dotace na zateplování domů, výměnu oken, výměnu zdroje vytápění, solární panely, fotovoltaiku a tepelná čerpadla, atd.

  • Prezentace projektového záměru pro výbory a shromáždění SVJ.

  • Úvěry, výběrová řízení, pojištění nemovitosti, energetické posudky, projektová dokumentace, stavební povolení, kolaudace, atd.
  • Máme zkušenosti s NNO v oblasti školství (soukromé i veřejné školy) a v oblasti sociálních služeb (soukromé i městské organizace), a to zejména v níže uvedeném rozsahu

  • Dotační poradenství v programech IROP

  • Dotace na výstavbu a rekonstrukci nemovitostí, pořízení pomůcek a vybavení, zateplování a energetické úspory, aj.

  • Úvěry, výběrová řízení, pojištění nemovitosti, energetické posudky, projektová dokumentace, stavební povolení, kolaudace, atd..
  • Máme zkušenosti s obcemi a městy, a to zejména v níže uvedeném rozsahu

  • Dotační poradenství v programech IROP, OPŽP, MAS, aj.

  • Dotace na rekonstrukci nemovitostí, infrastrukturu, energetické úspory, atd.

  • Zadávání veřejných zakázek a jiné právní poradenství

  • Zajištění projektové dokumentace stavby a inženýring, včetně vydání stavebního povolení

  • Úvěry, pojištění, Energetické posudky, a mnoho dalšího

  Dotace

  Zvolte segment:


  Dotační programy:OPPI, OPPIK, OPŽP, Praha pól růstu
  Dotace pro:Podnikatelé
  Výše dotace: až 90 %
  Účel dotace:
  • Pořízení pozemků a budov
  • Rekonstrukce, úpravy a modernizace budov
  • Novostavba, přístavba, nástavba budov
  • Stroje, technologie a zařízení
  • Energetické úspory
  • Nové zdroje vytápění
  • Fotovoltaika
  • Výzkum a vývoj
  • Software, datová centra, IT
  • Vodní elektrárny
  • Bioplynové stanice
  • Úpravny vody
  • Nakládání a recyklace odpadů
  • A mnoho dalšího..
  Dotační programy:OPŽP, IROP
  Dotace pro:Obce a města, příspěvkové a jiné organizace
  Výše dotace:
  Účel dotace: Operační program Životní prostředí
  • efektivní využívání zdrojů (vody,tepla, elektřiny), zateplení veřejných budov a snížení energetické náročnosti
  • pořízení a rekonstrukce nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů,
  • podpora recyklace a nákupu úsporných technologií
  • sanace ekologických zátěží a zlepšení stavu životního prostředí.
  Integrovaný regionální operační program
  • sociální služby, sociální bydlení
  • rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu (silnice II. a III. Třídy)
  • podpora oblastí kulturního odvětví a inovativní formy cestovního ruchu,
  • snížení energetické náročnosti veřejných budov,
  • podpora nízkouhlíkových strategií,
  • rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví,
  • rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
  • integrovaný rozvoj měst a území rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy
  • podpora pořizení plánovací a územní dokumentace krajů a obcí.
  Dotační programy:Zelená úsporám, kotlíková dotace, dešťovka, národní programy MMR
  Dotace pro:Vlastníky rodinných domů a bytových domů, SVJ nebo bytová družstva
  Výše dotace:Až 90%
  Účel dotace:
  RODINNÉ DOMY
  • Zateplení domu
  • Výměna oken a dveří
  • Tepelná čerpadla
  • Nový kotel
  • Fotovoltaické a solární panely
  BYTOVÉ DOMY:
  • Zateplení domu
  • Výměna oken a dveří
  • Nový kotel
  • Fotovoltaika, solární panely
  • Pořízení výtahů
  • Bezbariérové přístupy
  • Regenerace sídlišť
  Dotační programy:IROP, národní dotační programy
  Dotace pro:sociální služby, školy a školky (soukromé i veřejné),
  Výše dotace:Až 90 %
  Účel dotace:
  • Vytvoření sociálního bydlení
  • Mzdy sociálních pracovníků
  • Investice do nemovitostí
  • Pořízení školících pomůcek a vybavení
  • Pořízení, výstavba nebo rekonstrukce budov školy či školky  Kontakty

  Neváhejte nás kontaktovat

  Centrum dotací:

  CIFIS s.r.o.
  nám. T. G. Masaryka 1
  261 01 Příbram I
  IČO: 01653768

  Kontakty:

  + 420 608 964 700
  centrum@dotaci.eu
  [twitter.com/CentrumDotaci]

  Vedení společnosti:

  Bc. Přemysl Ptáček
  ptacek@cifis.eu
  + 420 608 964 700
  mapa